REFLECTIER!NG

Reflecteren op jezelf en de groep

De ReflectieRing is een werkvorm voor de midden- en bovenbouw van het basisonderwijs. Je stimuleert hiermee de sociaal-emotionele ontwikkeling, de groepsvorming en het reflectievermogen bij leerlingen.

Thema’s zoals welbevinden, weerbaarheid, samenwerken en pesten komen aan de orde.

De ReflectieRing is het hele schooljaar door te gebruiken, in willekeurige volgorde.

De ReflectieRing bestaat uit drie onderdelen:

  1. Reflecteren op de wandelschaal.
  2. Reflecteren in de kring.
  3. Reflecteren in kleine groepjes.

Na elk onderdeel volgt een afrondkaart. Op deze kaart staan vragen waarmee je het onderdeel kunt afronden en borgen.

 

 

1. Reflecteren op de wandelschaal

De leerkracht leest een vraag of stelling voor en vraagt de leerlingen een plek in te nemen op de wandelschaal, die past bij hun antwoord. 

De wandelschaal maak je door vloerplaten met de cijfers 0 t/m 10, naast elkaar op de grond te leggen. Je kunt de wandelschaal zelf maken of gratis downloaden.

Er zijn drie mogelijkheden om te reflecteren op de wandelschaal
Stellingen: de leerlingen reflecteren op de stelling en geven aan in welke mate ze het wel of niet eens zijn met de stelling.
Schaalvragen: de leerlingen reflecteren aan de hand van schaalvragen op hun eigen gedrag en competenties en/of het gedrag en de competenties van de groep.
Individuele doelen: de leerling reflecteert op zijn persoonlijke ontwikkeldoel(en) op de wandelschaal.

2. Reflecteren in de kring

Vragenkaarten die je kunt gebruiken voor een kringgesprek.

3. Reflecteren in kleine groepjes 

Vragenkaarten waarmee leerlingen zelfstandig aan de slag gaan in kleine groepjes. Voor de afronding van dit onderdeel kun je de afrondkaart gebruiken of het werkblad downloaden.

Training, Werken met de ReflectieRing

Tijdens deze praktische training van twee uur, leer je hoe je de verschillende werkvormen van de ReflectieRing het best kunt toepassen in jouw groep of op jouw school. Je ontvangt de ReflectieRing, zodat je de volgende dag direct van start kunt gaan.