De ReflectieR!ng

Reflecteren op jezelf en de groep

De ReflectieRing is een werkvorm voor de midden- en bovenbouw van het basisonderwijs. Je stimuleert hiermee de sociaal-emotionele ontwikkeling, de groepsvorming en het reflectievermogen bij leerlingen.

Thema’s zoals welbevinden, weerbaarheid, samenwerken en pesten komen aan de orde.

De ReflectieRing is het hele schooljaar door te gebruiken, in willekeurige volgorde.

De ReflectieRing bestaat uit drie onderdelen:

  1. Reflecteren op de wandelschaal.
  2. Reflecteren in de kring.
  3. Reflecteren in kleine groepjes.

Na elk onderdeel volgt een afrondkaart. Op deze kaart staan vragen waarmee je het onderdeel kunt afronden en borgen.

 

 

Reviews van kinderen

‘Je slechtere kant daar heb je het normaal niet over. Dit spel maakt het makkelijker om erover te praten en je kunt ook je betere kant laten zien’.

‘Het is leuker om over jezelf te praten met deze kaarten. Verdrietige dingen kun je blij zeggen’.

‘Het is leuk om meningen van anderen te horen’.

‘Het voelt lichter bij mijn schouders’.

‘Ik vertel het met deze kaarten met meer enthousiasme dan dat ik zo’n vraag gewoon krijg. Ik kan me zo beter uiten’.

‘Het spel zet je aan het denken. Je kunt van alles uiten’.

‘Ik vond het heel gezellig om zo met elkaar in gesprek te zijn’.

1. Reflecteren op de wandelschaal

De leerkracht leest een vraag of stelling voor en vraagt de leerlingen een plek in te nemen op de wandelschaal, die past bij hun antwoord. 

De wandelschaal maak je door vloerplaten met de cijfers 0 t/m 10, naast elkaar op de grond te leggen. Je kunt de wandelschaal zelf maken of gratis downloaden.

Er zijn drie mogelijkheden om te reflecteren op de wandelschaal
Stellingen: de leerlingen reflecteren op de stelling en geven aan in welke mate ze het wel of niet eens zijn met de stelling.
Schaalvragen: de leerlingen reflecteren aan de hand van schaalvragen op hun eigen gedrag en competenties en/of het gedrag en de competenties van de groep.
Individuele doelen: de leerling reflecteert op zijn persoonlijke ontwikkeldoel(en) op de wandelschaal.

2. Reflecteren in de kring

Vragenkaarten die je kunt gebruiken voor een kringgesprek.

3. Reflecteren in kleine groepjes 

Vragenkaarten waarmee leerlingen zelfstandig aan de slag gaan in kleine groepjes. Voor de afronding van dit onderdeel kun je de afrondkaart gebruiken of het werkblad downloaden.

Training, Werken met de ReflectieRing

Tijdens deze praktische training van twee uur, leer je hoe je de verschillende werkvormen van de ReflectieRing het best kunt toepassen in jouw groep of op jouw school. Je ontvangt de ReflectieRing, zodat je de volgende dag direct van start kunt gaan. 

Onderwerpen

  • Kennismaken met elkaar en met de ReflectieRing
  • Oefenen met de drie onderdelen van de ReflectieRing
  • Tips voor de uitvoering
  • Tips om te differentiëren

Resultaat
Aan het einde van deze training weet je hoe je de ReflectieRing het best kunt toepassen in je eigen groep en op jouw school.

Doelgroep
Leerkrachten, onderwijsassistenten, interne begeleiders en andere belangstellenden uit het basis- en speciaal onderwijs.

Investering
2 uren
€ 100,-  per deelnemer (vrijgesteld van BTW)

Bij deze training krijg je de ReflectieRing t.w.v. €34,50 cadeau!