Klanten over D!RECT

Individuele coaching

Bea, ik heb jouw coaching als zeer aangenaam ervaren. Je coacht op een manier waarbij ik mijn eigenwaarde hield. Mijn grootste opbrengst is dat ik mijn zelfvertrouwen terug heb. Dit heb je bereikt door me in te laten zien wat mijn kwaliteiten zijn en waar mijn kracht zit. Je hebt me uitgedaagd deze in te zetten in mijn werk. Ik ben zowel als mens en als leidinggevende gegroeid.

Erik Schuiling
Leidinggevende UMCG

Ik vind het heel bijzonder hoe Bea tijdens persoonlijke gesprekken de diepere lagen weet te bereiken. Hoe zij gebruik maakt van een soort zesde zintuig. Ik vind haar heel erg kundig. Dat komt denk ik door een mix van professionaliteit en het feit dat zij zichzelf ook kwetsbaar durft op te stellen. 

Shanna Verduijn

Bea is een prima coach die je op een prettige manier kennis laat maken met je tekortkomingen in het werk om je vervolgens stap voor stap verder te brengen. Ik vond het een voordeel dat Bea een achtergrond als leidinggevende heeft. Ze weet waar ze over praat en kon me naast coachen ook adviseren.
 
Alie
Directeur Kinderopvang

Tijdens een, voor mij, zeer stressvolle periode, zowel op het werk als privé, heb ik me laten coachen door Bea Jongbloed.
Door de gesprekken met Bea heb ik van de achtbaan, waar ik in beland was, een zweefmolen kunnen maken, van waaruit ik mijn leven weer kan overzien. Woorden die ik bij Bea vind passen: prettig, ruimte-scheppend, accepterend, liefdevol, begripvol, ontspannen en professioneel. Bea beweegt niet alleen maar mee; ze kan ook confronterend zijn of soms zelfs een beetje streng. Deze mix van ingrediënten had ik nodig in deze fase, en heb ik als prettig- en ondersteunend ervaren.
Ik kan Bea zeker aanbevelen voor coachvragen met betrekking werkdruk, stress en burn-out.

​​Marianne
Maatschappelijk werker

Bea is een actieve, directe coach die je onomwonden laat zien waar het pijnpunt ligt. Daarnaast geeft ze je vertrouwen. Vertrouwen dat je het zelf kunt en dat je het zelf gaat doen. Vooral het vertrouwen wat ze in mij stelde hielp mij om mijn grenzen te verleggen. Betrokken en helpend gericht op het resultaat.

Esther
Kindercoach

Ik heb Bea ervaren als een directe, deskundige coach die goed ziet waaraan gewerkt kan worden. Ze combineert haar deskundigheid met een sociale persoonlijke aanpak. Ik ben erg tevreden over Bea en haar aanpak en raad haar van harte aan.

Riette Wollerich
Themamanager Bestuur, Public Affairs en Juridische Zaken bij Provincie Drenthe

Teamcoaching

Bea heeft niet alleen de beschikking over de verschillende petten van manager, coach en trainer. Als coach is zij als geen ander gericht op het vergroten van het lerend vermogen – stevig in haar interventies maar altijd vanuit aansluiting en compassie. In haar toolkit zit daarnaast creativiteit – goed voor creatieve werkvormen en daadkracht – gericht op concreet resultaat. Ze onderzoekt de wisselwerking tussen wat de organisatie nodig heeft en wat teams en individuen daar aan kunnen bijdragen. Ik verwijs daarom graag door naar Bea – wetende dat zij maatwerk en kwaliteit levert!
 
Roy de Brabander Advies, Coaching en Training
Partner en coachopleider bij Coachboulevard

Bea begeleidt ons zowel met de ontwikkeling van het team als het Integraal Kind Centrum.
Het is prettig samenwerken met Bea omdat ze veel kennis heeft, goed aansluit bij de behoefte van het team en werkt met het einddoel voor ogen. Bea durft kritische vragen te stellen, waardoor ze ons aan het denken zet en in beweging krijgt.“

Mandy Wienk
Locatieleider Borgmanschool en SKSG

Bea is een integere enthousiaste teamcoach die gemakkelijk in staat is verbinding te leggen met verschillende functieniveaus in de zorg. Vanuit die verbinding daagt zij mensen uit om buiten hun comfort zone hun ontwikkeling aan te gaan. Ze creëert een veilige sfeer waarin vraagstukken vanuit het team en/of individuele ontwikkelbehoeften van medewerkers een plek krijgen. Vanuit verbinding durft Bea mensen te confronteren en nieuwe inzichten en gedrag te laten ervaren. Op deze wijze heb ik mogen ervaren dat het team oude patronen los heeft kunnen laten en er nieuwe vaardigheden voor terug zijn gekomen.
Bea is een fijne coach om een teamtraject mee aan te gaan. 

Erica Bloembergen
Manager Wonen met Zorg Kwadrantgroep

Bea heeft de opleiding fysiotherapie begeleid bij de opstart van een ontwikkeltraject naar zelforganisatie. 
Vanuit teamontwikkelplannen is gewerkt aan de basisvoorwaarden voor teamvorming. Het was een flinke zoektocht 
waarin een gezamenlijk fundament gelegd is om op verder te bouwen. Nu een aantal jaar later kijk ik met plezier terug
 op de energie die het nemen van eigenaarschap binnen het team heeft opgeleverd.

Jan Peter Landsman MBA
Opleidingsmanager Bachelor Fysiotherapie

Hanzehogeschool Groningen

Training

Zeer goed! Bea wat heb jij een ervaring! Je bent enthousiast, direct en professioneel. Ik vond het heel fijn hoe je persoonlijke feedback gaf tijdens de trainingen en bij vragen met verschillende theorieën je antwoord kon onderbouwen. Zo ook je grote ervaring in praktische tips en handvatten! De training teamcoaching vond ik uitdagend, inspirerend en hard werken. Door de theorie tot je te nemen en dit om te zetten in de (nagebootste)praktijk, voelde ik me onderdeel van het ‘trainingsmateriaal’. Hierdoor voelde én leerde ik tegelijk!

Rixt Elting Kwadrantgroep
Deelnemer Basistraining Teamcoaching

Als je een training bij D!RECT volgt weet je zeker dat je professioneel wordt begeleid.
De informatie vooraf is helder en gestructureerd. Tijdens de training heerst er een ontspannen sfeer waarin het ‘samen’ en het ‘contact maken’ voorop staat. De opbouw van de training is logisch en sluit aan bij de praktijk van de doelgroep. De inhoud wordt indien nodig op maat aangepast. Bea is betrokken bij de groep en kundig in haar presentatie en werkvormen. De coaching op de werkvloer en de intervisie bijeenkomsten zijn hoogtepunten in de training mede door Bea die voor een ontspannen en vertrouwde ambiance zorgt.

Jannie Pot
Deelnemer Training In Positie

Dit is echt voor het eerst dat ik alles, maar dan ook echt alle informatie uit de theorie, de coachingsmomenten en de intervisiebijeenkomsten toepas in mijn werk én privé. De kracht van de training zit ‘m ook echt in de manier waarop Bea coacht, informatie geeft en brengt en dat je aan het werk moet!

Katie Pomstra
SKSG

Bea is een prettig en warm persoon die je aanzet tot nadenken en reflecteren. Ze confronteert je, zonder enig oordeel, met ongemakkelijke of lastige situaties en voor je het weet heb je de oplossing al in handen.


Sabine
SKSG
Deelnemer Training In Positie

Bea leert ons de positie als coördinerende verpleegkundige in te nemen door de theorie en de praktijk te koppelen. Door een casus na te spelen zie je waar je eigen krachten liggen, maar ook waar jij je nog te ontwikkelen hebt. Bea houdt je een spiegel voor zodat je eigen belemmerende patronen zichtbaar worden. Vervolgens leert ze ons hiermee om te gaan. Kwaliteiten van Bea: ze kan goed luisteren en is erg empathisch.

Regien Kuipers
Coördinerend Verpleegkundige De Hofwijck

Bea heeft ons team begeleid bij onze teamdag waar we samen het feedbackspel hebben gespeeld. De theorie die ze voorafgaand aan het spel met ons deelde maakte heel inzichtelijk waarom feedback geven essentieel is voor een goedlopend team. Het feedbackspel is makkelijk te spelen voor teams waardoor je snel tot de kern komt.

Riette Wollerich
Themamanager Bestuur, Public Affairs en Juridische Zaken bij Provincie Drenthe

Spellen

Het Direct Feedbackspel
Het Feedbackspel van DIRECT werkt als een tierelier. Het is een effectief en laagdrempelig spel. Ook bij teams die al aardig op weg zijn met feedback geven aan elkaar. Het spel biedt de gelegenheid om te differentiëren, daarom is het voor elk team geschikt om de onderstroom boven tafel te krijgen.

Gerlof Osinga
LINX training en implementatie

Het Direct Feedbackspel
We zijn verrast! Door het spelen van dit spel hebben we onszelf en elkaar beter leren kennen. De prikkelende vragen halen de onderstroom naar boven, hierdoor kom je bij de kern van ‘het probleem’. Het is prettig om de vervolgstappen direct met elkaar te bespreken.

Managementteam IKC Borgmanschool Oosterpark

Het Direct Feedbackspel
Op een speelse manier de diepte in, voor elk team een aanrader!

Wilma Glastra
Manager bij SKSG

De Jaarwisselring
Ik heb de JaarwisselRing gebruikt bij het afronden van mijn opdracht als interim teammanager bij een zorginstelling. Het team heeft met behulp van de JaarwisselRing teruggekeken op de afgelopen periode en de eerste afspraken/doelen voor het nieuwe jaar gemaakt. Deze worden gedeeld met de nieuwe teammanager. De JaarwisselRing is hiervoor een gezellig en uitstekend middel.

Grietje Schuil
Interim Manager | Begeleidingskundige | Supervisor | Coach

De Jaarwisselring
Interessant spel! Het was leuk om op speelse wijze onze visies en ervaringen met elkaar te delen en samen te reflecteren op het oude jaar. Er ontstonden mooie gesprekken. Wat mij betreft is dit spel nog leuker dan het Direct Feedbackspel!

Berrit Warris
Portalis VSO Groningen

De ReflectieRing
Wat de leerlingen ervan vinden:
‘Het is leuker om over jezelf te praten met deze kaarten. Verdrietige dingen kun je blij zeggen.’
‘Je slechtere kant daar heb je het normaal niet over. Dit spel maakt het makkelijker om er over te praten en je kunt ook je betere kant laten zien.’
‘Ik vertel het met deze kaarten met meer enthousiasme dan dat ik zo’n vraag gewoon krijg. ’
‘Het voelt lichter bij mijn schouders.’

Leerlingen IKC Borgman Ebbinge

De ReflectieRing
Om maar Direct met de deur in huis te vallen: ik vind dat iedereen de ReflectieRing moet proberen in zijn of haar groep! 
Het heeft mij als leerkracht veel inzicht gegeven in wat er speelt in onze groep. Hoe leerlingen zich voelen en hoe ze over dingen denken. Er bleek onderling veel meer te spelen dan dat voor mij zichtbaar was. Door de vragen van de ReflectieRing kwamen we tot de kern van wat er speelde. Dit spel maakt het makkelijker voor leerlingen om zich te uiten. Er ontstonden mooie gesprekken, het was geweldig om te zien hoe de kinderen open en eerlijk met elkaar spraken. Vervolgens hebben de leerlingen samen plannen gemaakt over hoe ze dingen anders gaan doen. 
 
Lisanne Ottelé
leerkracht groep 8

De ReflectieRing
De werkvormen in deze reflectiering helpen de leerkracht en de groep samen reflecteren op eigen gedrag, groepssfeer en groepsdynamiek. De werkvormen zijn heel interactief en afwisselend en leuk om te doen. Er zijn naar aanleiding van deze werkvormen prachtige leergesprekken tot stand gekomen.

Mandy Wink
Directeur IKC Borgman Ebbinge

Effectief vergaderen
De wandelschaal leert je vooral bewust te worden van de huidige situatie.
Vergaderfeedback met de vragenkaartjes maken inzichtelijk wat er goed gaat en welke punten voor verbetering in aanmerking komen. De observatiekaarten zijn een goed hulpmiddel om de vergadering te toetsen op de kwaliteit. We vergaderen nog meer binnen een vast kader. Hierdoor kunnen we sneller vergaderen met een beter resultaat en komen we meer ter zake.

Bea Erich
Welzijnsmedewerker

Effectief vergaderen
Ik heb kunnen ervaren hoe teamleden a.d.h.v. het spel ‘Effectief Vergaderen’ helder krijgen wat ineffectief vergadergedrag is en wat er van hen verwacht mag worden als we spreken over effectief vergaderen. Teamleden ervaren dit door de verschillende spelonderdelen. Hierdoor wordt duidelijk wat er van hem/haar verwacht wordt aan inbreng, voorbereiding, communicatie en gedrag. Met het gebruik van de observatie kaarten is mijn ervaring dat er na 2 vergaderingen al sprake is van een veranderende situatie waarin het niveau van effectiviteit  aanzienlijk verhoogd is en er meer tevredenheid heerst bij de deelnemers. Een echte aanrader om dit toe te passen!

Erica Bloembergen
Manager Wonen en Zorg bij Kwadrantgroep

Winkelwagen