Teamcoaching

Een krachtig middel om teams in staat te stellen hun doelen te realiseren en zich duurzaam te ontwikkelen.

 

Voorbeeldvragen voor teamcoaching

Mensen kunnen in teamverband prestaties leveren die ze individueel nooit voor elkaar krijgen. Maar in de praktijk blijkt dat de meeste teams maar een deel van haar potentieel benut, zonde!

Als we elkaar bijvoorbeeld vaker aanspreken kunnen we 28 % meer omzet realiseren, 16 % meer kosten besparen, het verloop met 15 % terugdringen en het verzuim met 11 %. Investeren in aanspreken leidt dus niet alleen tot betere samenwerking, maar het levert ook veel geld op.

D!RECT haalt meer uit jouw team door teamcoaching en coaching op de context, zodat professionals weer kunnen doen waar ze goed in zijn en klanten krijgen waar ze om vragen.

TEAM Together Everyone Archieves More

Teamcoaching

Teamcoaching is een krachtig middel om teams in staat te stellen hun doelen te realiseren en zich duurzaam te ontwikkelen.

Tijdens teamcoachsessies wordt er gewerkt vanuit gezamenlijk eigenaarschap en een gezamenlijk doel. Patronen worden bloot gelegd en bespreekbaar gemaakt. Er wordt gekeken naar wat ieders bijdrage is aan het instandhouden van de huidige situatie. Er wordt geoefend met nieuw gedrag en ineffectief gedrag wordt in de hier-en-nu teruggegeven. Het team wordt getraind dit zelf te doen, zodat de teamcoach overbodig wordt.
De leidinggevende neemt, over het algemeen, deel aan teamcoachsessies. Daarnaast vinden er gesprekken met de leidinggevende individueel plaats. Het is belangrijk dat de ontwikkeling van het team en de leidinggevende gelijk oploopt, zodat beide goed in positie komen en je optimale groei bereikt.

Een coachtraject bestaat gemiddeld uit 6 coachsessies. Een coachsessie duurt 1,5 uur. Afhankelijk van de coachvraag, de context en de inzet van de coachee, kan dit korter of langer duren.

Na elk coachgesprek wordt de coachsessie kort geëvalueerd, na drie coachgesprekken wordt er uitgebreider stilgestaan bij de behaalde resultaten en wordt gekeken wat nodig is om het einddoel te behalen.

Het traject wordt afgesloten met een eindevaluatie. Voorafgaand aan het coachtraject wordt afgesproken of de opdrachtgever bij de evaluatiegesprekken aanwezig is.

Coachen op de context

Veel problemen zijn op te lossen met persoonsgerichte interventies of teaminterventies. Echter, in veel gevallen speelt het probleem zich op een breder niveau af. Om die reden wordt er gekeken naar de gehele context, waarin het probleem zich bevindt. Samen kijken we hoe we de context kunnen veranderen waardoor de belasting van de medewerkers vermindert.

Bea is Erkend Coach en Teamcoach bij St!R daarnaast is ze EIA-gecertificeerd als NOBCO Practitionar Coach.

Bea werkt volgens de Internanationale Ethische Code en de klachtenprocedure van NOBCO. Beide zijn te vinden op de site van NOBCO

Wil je direct contact?
Bel of mail

Je kunt me bellen op: 06 29 45 91 21

of mailen.