TRAINING voor bedrijven en professionals

Leren door te doen en te durven

Tijdens mijn trainingen besteed ik aandacht aan de theorie, maar de nadruk ligt op het oefenen van het geleerde in de praktijk. Aan de hand van afwisselende werkvormen oefenen we situaties uit de eigen praktijk, zodat je het geleerde D!RECT de volgende dag kan toepassen.

Bekijk de trainingen

Spreek je uit!

Feedback en elkaar aanspreken, we weten allemaal dat dat belangrijk is en vaak ook wel hoe het moet, maar we doen het (meestal) niet!
Dat is jammer, want hiermee wordt ‘elkaar niet aanspreken’ een onbewust geaccepteerd deel van de organisatiecultuur. Waardoor uiteindelijk de productiviteit daalt en het verloop en verzuim stijgen. Dat kost handenvol geld.
Tijdens deze workshop daag ik je uit om je kwetsbaar op te stellen en van daaruit van en met elkaar te leren.

Onderwerpen

 • Het belang van elkaar aanspreken
 • Wat elkaar aanspreken, op alle niveaus, lastig maakt
 • Waarom we het wél moeten (blijven) doen
 • Wat aanspreken jou en je team oplevert
 • Het creëren van een aanspreekcultuur/psychologische veiligheid
 • Tips voor aansprekers en aangesprokenen

Resultaat
Na deze training weet het team hoe ze elkaar effectief kunnen aanspreken en zijn ze zich bewust van de positieve effecten ervan. Er is een gezamenlijke start gemaakt met de aanspreekcultuur en er zijn afspraken gemaakt over het vervolg.
Doordat we het geleerde D!RECT gaan toepassen, zijn de eerste zaken uitgesproken.

Doelgroep
Deze training is geschikt voor iedereen en voor alle lagen van de organisatie.

Investering
Dit is afhankelijk van het team. Meestal start ik met één à twee bijeenkomsten en vindt er later in het jaar een vervolg plaats.

Bij deze training krijg je het D!RECT FEEDBACKSPEL kado.

DISC-gedragsstijlen

DISC is een instrument waarmee gedragsstijlen in kaart gebracht worden. Tijdens deze training leer je jouw voorkeuren qua gedrag en communicatie kennen en krijg je inzicht in de voorkeuren van je collega’s. We brengen het waarneembaar gedrag, hoe mensen dingen doen en de manier waarop ze communiceren, van het team in kaart. Dit doen we door het team letterlijk in het DISC-model te zetten. Dit zorgt voor een helder beeld van het team en geeft nuttige inzichten voor zowel het team als de organisatie.

Onderwerpen

 • Het DISC-model
 • De vier gedragsstijlen
 • Basis en responsstijl
 • Analyse van het team

Resultaat
Na deze training, hebben teamleden inzicht in hun eigen voorkeurstijl en in die van hun collega’s. Door dit inzicht en de bijbehorende theorie weten de teamleden hoe ze het best met elkaar om kunnen gaan en hoe ze effectief kunnen samenwerken. Hierdoor worden conflicten geminimaliseerd en ontstaat er groei in het team.

Doelgroep:
Deze training is geschikt voor alle soorten teams.

Tijdsinvestering
Een dagdeel met 1 uur voorbereiding.
Het mooiste is om de deelnemers vooraf een gedragsanalyse (eventueel aangevuld met een drijfverenanalyse * en EQ-meting** ) af te laten nemen. Dit geeft een volledig en betrouwbaar beeld.

*Drijfverenanalyse
Wat vind ik echt belangrijk? Wat geeft mij de kick om zelf in beweging te komen? Soms weten we het zelf niet eens. Aan de hand van 6 drijfveren (gebaseerd op het werk van Eduard Spranger) maken de Drijfverenanalyses het onzichtbare zichtbaar. Weten waar we werkelijk voldoening uit putten, is de belangrijkste stap op weg naar “fluitend naar het werk”.

**Emotionele Quotient meting
In hoeverre ben ik in staat om mijn eigen emoties (en die van anderen) aan te voelen, te verwerken en te reguleren? Onze emotionele intelligentie heeft een belangrijke impact op onze professionele en persoonlijke effectiviteit. En op ons vermogen om constructief samen te werken met anderen. Het EQ profiel is een praktisch, laagdrempelig en concreet hulpmiddel voor emotionele groei.

Effectief Vergaderen

Vergaderproblemen komen overal voor en zijn vaak vergelijkbaar: vergaderingen duren lang, deelnemers praten te veel of te weinig, er worden weinig besluiten genomen en acties worden niet of nauwelijks nagekomen. Herken je dit? Dan wordt het hoog tijd voor een training Effectief Vergaderen!

Onderwerpen

 • Wat is effectief vergaderen?
 • Gedrag en rollen
 • De agenda
 • Effectief voorzitten
 • Argumenteren en discussiëren
 • Coöperatieve werkvormen
 • Optie: videofeedback

 Resultaat
Na deze training zijn voorzitter en team instaat korter én effectiever te vergaderen, waardoor er meer tijd is voor de kerntaken.

Doelgroep
De training is geschikt voor elk team dat geregeld vergadert en daarbij het gevoel heeft dat het anders kan en misschien wel anders moet. 

Tijdsinvestering
1 dagdeel eventueel aangevuld met een observatie of videofeedback.

Intervisie en Intervisiecoaching

Tijdens intervisie behandel je problemen en situaties die zich in de werksetting voordoen.  Hieronder vallen bijvoorbeeld vakinhoudelijke ‘technische’ kwesties, maar ook problemen die met het persoonlijk functioneren te maken hebben. In deze training leer je hoe je waardevolle intervisiebijeenkomsten kunt inrichten en begeleiden.

Onderwerpen

 • Voorwaarden voor succesvolle intervisie
 • De opbouw van het totale intervisietraject
 • De opbouw van een intervisiebijeenkomst
 • De drie rollen
 • De kunst van het vragen stellen
 • Intervisiemodellen en andere werkvormen
 • Online intervisie
 • Do’s en dont’s

Resultaat
Na afloop van de training weet je hoe een intervisietraject is opgebouwd en welke rollen er zijn. Je hebt geoefend met verschillende modellen en weet wanneer je welk model kunt inzetten. Je hebt ervaring opgedaan met online intervisie.

Doelgroep
De training is geschikt voor groepen die aan (online)intervisie willen gaan doen of dit willen begeleiden binnen de eigen organisatie. 

Investering
1 dagdeel over de theorie
2 à 3 intervisiebijeenkomsten van 2 uren

Intervisiecoaching
Tijdens deze verdiepingsmodule leer je hoe je bovenstaande training zelf kunt geven in je organisatie. De nadruk ligt vooral op het coachen van collega’s tijdens intervisie.

Slechtnieuwsgesprek

Het brengen van slecht nieuws is geen gemakkelijke klus en heeft vaak (ongewenste) gevolgen voor de ontvanger. Toch is het verzachten of vermijden van slecht nieuws geen oplossing. Je doel is om slecht nieuws zo helder en duidelijk mogelijk te brengen en daarbij oog te hebben voor de reactie en emoties van de ander. Alleen dan kan iemand door met de volgende stap in het proces.

Programma

 • Achtergrondinformatie over de gespreksfasen.
 • Do’s en don’ts bij een slechtnieuwsgesprek.
 • Volop oefenen van het slechtnieuwsgesprek.

Resultaat
Na deze training ben je in staat een slechtnieuwsgesprek ‘goed’ te voeren en ben je je bewust van jouw valkuilen en het effect van jouw gedrag.

Doelgroep
Deze training is geschikt voor mensen die slechtnieuwsgesprekken (willen) voeren.

Investering
1 dagdeel
Eventueel aangevuld met een bijeenkomst die plaatsvindt nadat de deelnemers een slechtnieuwsgesprek hebben gevoerd.

In Positie

Als coördinator krijg je te maken met leidinggevende taken. Voor veel coördinatoren is dit een nieuw terrein. Tijdens deze training leer je hoe je leidinggevende taken uitvoert en hoe je omgaat met de dubbele pet van collega en ‘leider’.
De training bestaat uit 4 dagdelen, 2 coachgesprekken en drie begeleide intervisiebijeenkomsten. Het is mogelijk onderdelen toe te voegen of weg te laten.

Onderwerpen

 • Effectief vergaderen
 • Vier niveaus van communicatie
 • Interveniëren vanuit verschillende interventiestijlen
 • DISC Gedragsstijlen
 • De ontwikkelingsfasen van teamvolwassenheid
 • Situationeel leiderschap
 • (Online) Intervisie; theorie en werkwijze
 • Feedback en Feedforward
 • Prioriteitenmatrix
 • Planmatig werken
 • Coachen van collega’s (de basis)

Resultaat
Na deze training ben je ‘in positie’, je weet hoe je een team moet (bege)leiden, je hebt kennis van teamontwikkeling, je weet om te gaan met de dubbele pet van collega en ‘leider’ en je hebt zicht op je talenten en valkuilen.

Doelgroep
De training is geschikt voor mensen met een coördinerende functie binnen kinderopvang, jeugdzorg, welzijn, zorg, overheid en onderwijs.

Tijdsinvestering
4 dagdelen theorie, per dagdeel 1 à 2 uren voorbereiding
2 coachgesprekken van 1,5 uur
2 intervisiebijeenkomsten van 2 uren

€ 1175,- inclusief theoriemap excl. BTW en literatuurkosten €15,45

Bij deze training krijg je het D!RECT FEEDBACKSPEL kado.

Coachen van Stagiaires en Collega’s

Deze training leert je hoe je stagiaires en collega’s kunt coachen tijdens hun dagelijkse werkzaamheden en hoe je hen verder kunt helpen in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling.
Met behulp van praktijkgerichte opdrachten, waarin je ervaart hoe het is om te coachen en gecoacht te worden, maken we de theorie D!RECT toepasbaar.

Onderwerpen

 • Coachen als begeleidingsstijl
 • Het opzetten en uitvoeren van een coachtraject
 • Coachtechnieken en interventies
 • Videofeedback
 • Reflectie op eigen handelen en leerproces
 • Informatie over teamcoaching

Resultaten
Na deze training ben je in staat jouw collega’s te coachen op werkgerelateerde thema’s.

Je beschikt over een scala aan coachtechnieken en interventies en weet wanneer je deze in kunt zetten. Je hebt zicht op je persoonlijke kwaliteiten en valkuilen en kunt hiermee omgaan.

Doelgroep
Medewerkers die ruime ervaring hebben in hun vak en het leuk vinden collega’s/ stagiaires te coachen.

 Investering
4 dagen, per dag 2 à 3 uren voorbereiding
€ 1175,- excl. BTW en literatuurkosten.

Basistraining Teamcoaching

Tijdens deze basistraining leer je teams effectiever communiceren en verantwoordelijkheid nemen voor de samenwerking en de resultaten.
Je krijgt inzicht in teamontwikkeling en de bijbehorende teamdynamiek.
Je leert patronen in teams herkennen en benoemen.
Er is veel ruimte voor het oefenen in leerteams en het uitproberen van verschillende werkvormen en modellen. Hierbij geef je elkaar feedback en daag je elkaar uit om te onderzoeken welke mechanismen jou en het team kunnen belemmeren en hoe je hiermee om kunt gaan. Met deze inzichten en de praktische handvatten vergroot en versterk je de vaardigheden van het team en van jezelf.

Programma

 • Het opzetten en uitvoeren van een teamtraject in de eigen organisatie
 • Creëren van eigenaarschap
 • Creëren van effectieve communicatie tijdens overleggen
 • Creëren van een aanspreekcultuur
 • De basisprincipes van systeemdenken
 • Hier-en-nu waarnemen en benoemen
 • De ontwikkelingsfasen van teams
 • Omgaan met verschillende ‘petten’
 • Werkvormen en modellen
 • Reflectie op eigen handelen en leerproces

 Resultaat
Na deze training heb je handvatten en interventietechnieken waarmee je teams motiveert en duurzaam ontwikkelt. Zodat ze beter samenwerken en doelen realiseren.
Je hebt zicht op jouw persoonlijke kwaliteiten en valkuilen als beginnend teamcoach en weet hoe hiermee om te gaan.

Doelgroep
Pedagogische coaches, (beginnend) leidinggevenden, coördinatoren en andere ‘voormannen’ en ‘-vrouwen’.

Investering
4 dagen, per dag 2 à 3 uren voorbereiding
€ 1175,- excl. BTW en literatuurkosten € 45,-.

Bij deze training krijg je het D!RECT FEEDBACKSPEL kado.

 

Teamcoaching voor Professionals

Ben jij een ervaren coach of manager met coach-ervaring? En werk jij met groepen vanuit de overtuiging dat het behalen van resultaten leuker is als er beter wordt samengewerkt?
Dan nodigen Esther de Jong en ik je uit om samen met collega-professionals te onderzoeken welke mechanismen jou en een team kunnen belemmeren en welke draai je daaraan kunt geven. 

In een serie van zes leerdagen leer je teams coachen in hun ontwikkeling, met als doel: het creëren van eigenaarschap in het team zelf. De focus ligt hierbij op resultaat, inhoud, procedure en het samenwerkingsproces dat daarvoor nodig is.
We gaan veel oefenen en leren door met elkaar en met jezelf aan de slag te gaan.

De kwaliteit van de feedback is hoog, waardoor op alle lagen van de ijsberg geleerd wordt.

Onderwerpen

 • De teamintake vanuit systeemdenken
 • Het opzetten en uitvoeren van een teamcoachtraject
 • De vijf kritieke succesfactoren
 • De verschillende petten van de teamcoach
 • Interveniëren vanuit systeemdenken
 • Creëren van eigenaarschap op resultaat, procedure en proces
 • Het coachen van M1-teams: leren samenwerken vanuit een gezamenlijke meetlat
 • Het coachen van M2-teams: leren omgaan met verschillen
 • Op het scherpst van de snede: coachen van conflicten
 • De dialoog door Viva Meessen
 • a-typische teamontwikkeling: regressie en stagnatie
 • Afronding van een traject

Resultaat
Na deze training ben je in staat om (lastige) teams te coachen.

Je hebt zicht op jouw persoonlijke kwaliteiten en valkuilen als teamcoach en weet hiermee om te gaan.

Doelgroep
Ervaren coaches en managers met coach-ervaring

Tijdsinvestering
6 dagen

Aan de opleiding Teamcoaching voor professionals zijn 36 Permanente Educatie uren toegekend door de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO). Meer informatie tref je aan op www.NOBCO.nl

Kosten
€ 2250,- incl BTW voor ZZP’ers,
€ 2500,- incl BTW voor organisaties.

Bij deze training krijg je het D!RECT FEEDBACKSPEL kado.

De kosten zijn inclusief koffie/thee en lunch maar exclusief de boeken:

Aan de slag met teamcoaching – Marijke Lingsma

Praktijkboek Teamcoaching aan de slag – Marijke Lingsma en Roy de Brabander

 

 

Effectief Coachen met Mindfulness

Tijdens deze training krijg je achtergrondinformatie over mindfulness en leer je hoe je mindfulness effectief kunt toepassen tijdens je coachsessies. Je ondergaat zelf de oefeningen en je begeleidt een aantal oefeningen waardoor je ervaart wat het effect is op jezelf en op anderen. Daarnaast ga je aan de slag met een aantal werkvormen die we gaan combineren met mindfulness. Deze oefeningen doen we zowel binnen als buiten. Bij een online training krijg je een geluidsopname, waarmee je de oefeningen buiten kunt doen.

Onderwerpen

 • Mindfulness
 • Mindful coachen
 • Werkvormen en technieken voor coach, coachee en team
 • Omgaan met weerstand
 • Reflectie op eigen handelen (en denken)

Resultaat
Aan het eind van de dag weet je wat mindful coachen inhoud en hoe je dit kunt toepassen in je eigen praktijk.

Doelgroep
Coaches en teamcoaches

Investering
€ 199,- excl. BTW.

 

Werken met de ReflectieRing

Tijdens deze praktische training leer je hoe je de verschillende werkvormen van de ReflectieRing het beste kunt toepassen in jouw groep.

Je ontvangt de ReflectieRing, zodat je de volgende dag direct van start kunt.

Onderwerpen

 • Kennismaken met elkaar en met de ReflectieRing
 • Oefenen met de drie onderdelen van de ReflectieRing
 • Tips voor de uitvoering
 • Tips om te differentiëren

Resultaat
Aan het einde van deze training weet je hoe je de ReflectieRing het best kunt toepassen in je eigen groep en op jouw school.

Doelgroep
Leerkrachten, onderwijsassistenten, interne begeleiders en andere belangstellenden uit het basis- en speciaal onderwijs.

Investering
2 uren
€ 100,-  per deelnemer (vrijgesteld van BTW)

Bij deze training krijg je de ReflectieRing t.w.v. €34,50 cadeau!

 

Maatwerk

Bij een aantal trainingen staan geen kosten vermeld, omdat ik hier maatwerk lever.

Neem vrijblijvend contact op voor een offerte.

Reviews

“Als je een training bij D!RECT volgt weet je zeker dat je professioneel wordt begeleid. Tijdens de training heerst er een ontspannen sfeer. De opbouw van de training is logisch en sluit aan bij de praktijk. De inhoud wordt, indien nodig, op maat aangepast. Bea is betrokken bij de groep en kundig in haar presentatie en werkvormen. De coaching op de werkvloer en de intervisie bijeenkomsten zijn hoogtepunten in de training mede doordat Bea voor een ontspannen en vertrouwde sfeer zorgt.”

Jannie Pot

Deelnemer Training Unit Coördinator

“Bea is een coach die aan de hand van prakrijkvoorbeelden coacht. Ze leert je de positie als coördinerende verpleegkundige in te nemen door de theorie en de praktijk te koppelen.

Door een casus na te spelen zie je waar je eigen krachten liggen, maar ook waar je nog ontwikkeling nodig hebt. Bea houdt je een spiegel voor, zodat je eigen belemmerende patronen zichtbaar worden. Bea ondersteunt je in het proces zodat je leert hoe je dit kan bijsturen en hier mee leert omgaan.

De training wordt ondersteund door verschillende spellen, audio/video en groepsopdrachten.

Kwaliteiten van Bea: ze kan goed luisteren, zich inleven in jouw werksituatie en is erg empathisch.

Regien Kuipers

Deelnemer aan de training ‘In Positie’, Coördinerend Verpleegkundige De Hofwijck

“Bea weet een E-Learning goed te vertalen naar een reflectiebijeenkomst waardoor theorie en praktijk weer samenkomen, Ze weet moeiteloos de verschillende disciplines samen te brengen binnen een module. Ondanks dat het een verplichte scholing is, weet zij de sfeer zo te behouden zodat iedereen het leuke bijeenkomsten vindt.

Kwaliteiten van Bea: doortastend, kan goed doorvragen en weet vervelende situaties om te buigen naar leermomenten. Ondanks dat ze inhoudelijk weinig kennis van de zorg heeft, weet ze situaties helder te krijgen.”

Marc Jan

Deelnemer aan de reflectiebijeenkomsten bij de E- learning ‘Die Past Hier Niet’, Coördinerend Verpleegkundige De Hofwijck

Accreditatie en certificering