Privacyverklaring

 1. Introductie

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de persoonsgegevens die worden verwerkt door DIRECT coaching & training.

 1. Wat wil ik van je weten?

DIRECT coaching & training verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij hebt verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de (persoons)gegevens die ik verwerk:

 • naam organisatie
 • adres
 • factuuradres
 • naam opdrachtgever
 • functie van de opdrachtgever
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 1. Waarom verwerk ik persoonsgegevens?

De persoonsgegevens worden verwerkt omdat je deze aan mij hebt verstrekt voor het uitvoeren van een opdracht. Ik vraag deze persoonsgegevens voor:

 • het verrichten van diensten en daarmee het uitvoeren van de opdracht.
 • in het kader van mijn administratie, waaronder het versturen van facturen.
 • je op de hoogte stellen van nieuwsberichten waaronder reclames

Ik deel jouw gegevens slechts met anderen indien dit voor de uitoefening van mijn opdracht noodzakelijk is.

 1. Jouw rechten

Nadat je jouw persoonsgegevens hebt gegeven, kan je mij vragen om de persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of, indien wettelijk mogelijk te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken. Tevens kan je bezwaar maken tegen (een gedeelte van) de verwerking van de persoonsgegevens door mij en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid stop te zetten.

 1. Bewaartermijnen

Ik bewaar jouw persoonsgegevens zolang ik deze nodig heb voor de uitvoering van de opdracht die ik met jou heb. Op grond van de wet ben ik verplicht om de persoonsgegevens die ik nodig heb voor mijn administratie gedurende een periode van minimaal 7 jaar te bewaren. Na afloop van de termijn zal ik deze gegevens verwijderen.

 1. Cookies

Een cookie is een klein bestandje dat door de browser op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, maar doorgaans kan je de instelling van de browser wijzigen om dat te verhinderen.

Ik maak slechts gebruik van functionele cookies met als doel informatie te krijgen over het technisch functioneren van mijn website.

 1. Beveiliging

Ik neem de bescherming van de gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Ik neem daarom alle technische en organisatorische maatregelen die redelijkerwijs van mij verwacht mogen worden om jouw persoonsgegevens te beveiligen.

 1. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Ik behoud mij het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen en plaats dan een herziene versie op mijn website. Controleer daarom de website om te zien of de verklaring is aangepast.

 1. Contact

Voor vragen of opmerkingen over de verwerking van jouw persoonsgegevens, en om gebruik te maken van jouw hiervoor genoemde rechten, kun je contact met me opnemen via;  06 29 45 91 21 of bea@direct.nu

Bea Jongbloed
DIRECT coaching & training

Winkelwagen